Speciální silniční práce

Nabízíme Vám
speciální silniční práce pro silnice, dálnice,
letištní plochy, parkoviště, areály firem, kolejové tratě
a ostatní komunikace a plochy:

  • Ošetření pracovních spár, spojů a dilatací AB, CB povrchů
  • Ošetření mrazových trhlin AB, CB povrchů
  • Elastické mostní závěry (EMZ)
  • Sanace těžkých mrazových trhlin
  • Těsnění mostních říms a ostatních souvisejících konstrukcí
  • Těsnění kolejových tratí (spáry mezi kolejnicemi a ostatními navazujícími povrchy - dlažba, beton, kámen, asfalt)
  • Těsnění PU tmelem (např. betonové prefabrikáty, betonové žlaby)
  • Řezání AB, CB povrchů do hloubky 30 cm
  • Izolace

 

Držitel certifikátu
   ISO 9001
   ISO 14001

Kontakty:

Vladimír Sláma
silniční servis s.r.o.
IČ: 026 06 372
Partyzánská 1583
67602 Moravské Budějovice

kancelář: 605 733 111
mobil:   732 939 646
          720 507 350

e-mail:
slamavlada@seznam.cz
ing. Radoslav VĚŽNÍK
• obchodní zástupce •

e-mail:
veznik.r@seznam.cz